/
    • Werkwijze

    • HUWELIJKSFOTOGRAFIE
Onze eerste contact verloopt doorgaans telefonisch. We spreken een datum af om de specificaties met elkaar door te nemen en de datum/data waar het om gaat wordt/worden gereserveerd. We spreken af op een nader te bepalen locatie. In een persoonlijk gesprek krijgen wij een indruk wie jullie zijn en bespreken we onze werkwijze. Hebben we een klik met elkaar? Dat is voor ons nog belangrijker dan uw akkoord. Als wij geen klik met elkaar hebben, wordt het lastig om uw huwelijk vast te leggen. Het gaat per slot van rekening om uw mooiste dag uit uw leven en u legt dat in onze handen. Daar is vertrouwen voor nodig. Wederzijdse vertrouwen. Daarnaast, vinden jullie ons wel geschikt voor het vastleggen van jullie bijzondere dag? Kunnen wij voldoen aan jullie wensen? Deze aspecten zijn van belang voor een goede samenwerking en vertrouwen. De nadruk zal op het bovenstaande liggen en op hoe de dag eruit zal zien, dit is van belang voor het aantal uren dat u nodig denkt te hebben. Op basis hiervan kunnen we inhoudelijk ingaan op de concreet af te nemen uren en u krijgt hieruit voortvloeiend een offerte die een week geldt. Uiteraard zullen we jullie adviezen en tips geven uitgaande van onze ervaringen. In praktijk duurt een intake bij ons 1 uur. Het zou erg prettig zijn als jullie zelf al een kostenraming hebben gemaakt op basis van het aantal uur dat u denkt nodig te hebben betreffende de fotografie. Goed voorbereid is het halve werk. Wij hoeven dan alleen maar met u door te nemen of het aantal uren niet teveel of te weinig is. Na 5 werkdagen laten wij jullie weten of de samenwerking doorgang vindt of niet. Indien niet, dan is dat erg jammer maar wensen we jullie veel succes met de verder voorbereidingen, vervolgens geven we de datum vrij voor nieuwe potentiele bruidsparen. Zo ja, dan verwacht u binnen een week een contract van ons met de gegevens die zijn besproken, daarin vermeld. Aanbetaling voorwaarden worden eveneens benoemd in het contract. Een aanbetaling zien wij binnen een week na dagtekening van het contract op de onze bankrekening. Het restant dient betaald te worden 5 dagen voorafgaand aan het huwelijk. 
WEDDING 
In de periode tot aan het huwelijk/ evenement zullen we regelmatig contact met elkaar hebben betreffende het draaiboek en overige punten die van belang zijn voor uw unieke shoot. Een paar dagen voor het evenement zetten we de puntjes op de i. Op de dag zelf zijn we 15-30 minuten vooraf aanwezig. We stellen ons voor aan de aanwezigen en beginnen met het vastleggen van jullie mooie dag. Vlak voor het einde van de contracturen nemen we contact met jullie op of er nog wensen zijn, mogelijk willen jullie nog meer uren afnemen. In de regel is dat geen probleem maar uitzonderingen daargelaten. Over een half uurtje extra doen we niet moeilijk, we zijn ook mensen. Aan het eind nemen we persoonlijk afscheid van jullie en vertrekken we naar huis. 
 
SELECTIE FOTO’S NA HUWELIJK.
Na drie weken krijgen jullie de drafts voorzien van onze logo. Uit deze drafts gaan jullie een keuze maken, afhankelijk van het pakket en afspraak. Het moment waarop wij de selectie van jullie krijgen, gaan de 12 weken bewerkingstijd in. Deze bewerkte foto’s krijgen jullie op een USB stick. Indien afgesproken of op verzoek sturen jullie een selectie van de foto’s voor een album.